Prejsť na obsah

Návšteva novej vedúcej Tlačového a kultúrneho oddelenia Veľvyslanectva USA na Slovensku na KAA FF UPJŠ

0minút, 43sekúnd

 

Dňa 25. 8. 2021 navštívila Katedru anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pani Tamara Sternberg-Greller, nová vedúca Tlačového a kultúrneho oddelenia Veľvyslanectva USA v Bratislave, v sprievode pani Eleny Raab Bianchi, pracovníčky tohto oddelenia. Na stretnutiach so zástupcami Amerického centra v Košiciach, pánom Jozefom Fabrícim a pani Martinou Jesenskou – absolventkou katedry, a s členkami a členmi katedry hovorili o výsledkoch doterajšej aktívnej spolupráce katedry nielen s veľvyslanectvom, ale aj s Americkým centrom v Košiciach a Americkou obchodnou komorou na Slovensku. Rozdiskutovali ďalšie plánované spoločné aktivity, ktoré budú spoluorganizované aj s Klubom učiteľov angličtiny, Klubom absolventov a Kariérnym centrom na KAA FF UPJŠ.

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
vedúca KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ