Prejsť na obsah

Úspech Bc. Estery Pracuovej na XVII. ročníku Študentskej vedeckej odbornej činnosti študentov maďarskej národnosti študujúcich na Slovensku

0minút, 49sekúnd

Na pôde Univerzity J. Selyeho v Komárne sa dňa 24. novembra 2022 konal XVII. ročník Študentskej vedeckej odbornej činnosti študentov maďarskej národnosti študujúcich na Slovensku. Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach reprezentovala Bc. Estera Pracuová – študentka programu učiteľstvo histórie a anglického jazyka a literatúry.
V kategórii sociálnych vied získala prvé miesto za prácu s témou Trest smrti v súdnej praxi slobodných kráľovských miest v Uhorsku na prelome stredoveku a novoveku. Výborný výsledok jej umožnil postup na medzinárodné kolo do Maďarska a zisk špeciálnej ceny súťaže – študijnej cesty do Bruselu.
Bc. Estere Pracuovej ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej fakulty a želáme úspešné pokračovanie aj na medzinárodnom kole v Budapešti.

doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
prodekan pre kvalitu vysokoškolského štúdia na FF UPJŠ
Katedra histórie FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ