Prejsť na obsah

„Olympijský týždeň“ na FF UPJŠ: Krajské kolá predmetových olympiád sa tento rok konali v online priestore

3minút, 33sekúnd

 

Pandémia nového koronavírusu nám všetkým už takmer rok zásadným spôsobom mení životy. Poslednými podujatiami, ktoré sa pred rokom konali na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach tradične, teda za osobnej účasti súťažiacich aj poroty, boli krajské kolá predmetových olympiád. Tento rok sa museli presunúť do virtuálneho priestoru.

Ani pandémia olympionikov nezastavila

V utorok 9. februára 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, na ktorom sa zúčastnili žiaci základných a stredných škôl. Olympiádu pre prvý stupeň základných škôl zabezpečovalo Gymnázium Šrobárova v Košiciach, olympiádu pre druhý stupeň a stredné školy zastrešila Katedra germanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Dovedna sa súťažilo v ôsmich kategóriách pod záštitou predsedníčky krajskej komisie PaedDr. Ingrid Puchalovej, PhD. Predsedníčky komisií pre jednotlivé kategórie vrátane členiek Katedry germanistiky FF UPJŠ (pre kategórie 2A až 2D) mali na starosti aj technický priebeh súťaže, keďže olympiáda sa pre protipandemické opatrenia konala dištančne.
Súťažiaci doobeda elektronicky absolvovali písomnú časť a popoludní ich čakala ústna časť, ktorá prebiehala formou videokonferencií.
Všetkým zúčastneným ďakujeme, výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole.

Propagácia katedry, fakulty, univerzity

Nasledujúci deň – v stredu 10. februára 2021 – sa v rámci Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku určené pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Na organizácii a priebehu súťaže účasťou v jednotlivých komisiách sa okrem vyučujúcich Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ spolupodieľali učitelia stredných škôl v rámci mesta Košice, Iuventa a odbor školstva Okresného úradu v Košiciach. Ústnej časti krajského kola olympiády, ktoré v tomto roku prebehlo dištančnou formou, sa zúčastnilo 48 žiakov základných a stredných škôl.
Zapojením sa do tejto aktivity podporujeme propagáciu Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ vo vzťahu k cieľovej skupine našich potenciálnych budúcich uchádzačov a ich vyučujúcich.

Online Olympiáda v slovenskom jazyku

„Olympijský týždeň“ na FF UPJŠ sa skončil v piatok 12. februára 2021, keď sa Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v zastúpení Mgr. Markéty Andričíkovej, PhD. (ako porotkyne) spolupodieľala na krajskom kole Olympiády v slovenskom jazyku.
Olympiáda, ktorej sa každoročne zúčastňujú žiaci posledných dvoch ročníkov ZŠ a žiaci stredných škôl, sa tento rok uskutočnila online formou (cez komunikačný nástroj ZOOM). Ako v predchádzajúcich ročníkoch, aj tento rok žiaci súťažili v troch častiach – v teste, v transformácii umeleckého textu do podoby osobného denníkového záznamu a v ústnom, agitačnom prejave. Súťažiaci olympiádu v týchto špecifických podmienkach zvládli veľmi dobre, nemali problém s formou online komunikácie, keďže sú na ňu už takmer rok denne odkázaní.
Naša katedra, ako každý rok, pripravila pre úspešných riešiteľov certifikáty, ktoré ich oprávňujú zúčastniť sa na troch z ponúkaných aktivít – jeden pracovný deň s členmi univerzitnej televízie UniTV, jeden pracovný deň s členmi časopisu Univerzál, prednáška alebo seminár podľa výberu z ponuky katedry, beseda so spisovateľmi na pôde katedry alebo 90-minútová konzultácia s ktorýmkoľvek učiteľom katedry.
Víťazom súťaže srdečne blahoželáme a veríme, že aj takýmto spôsobom Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ otvára dvere svojim potenciálnym študentom.

Mgr. Alexandra Popovičová, PhD.
PhDr. Slávka Janigová, PhD.
Mgr. Markéta Andričíková, PhD.

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ