Prejsť na obsah

80. výročie prvého transportu Židov z územia Slovenska

0minút, 45sekúnd

 

V marci 2022 si pripomíname osemdesiat rokov od začatia deportácií židovského obyvateľstva z územia Slovenska počas druhej svetovej vojny. Dňa 25. marca 1942 zrealizoval ľudácky režim prvý transport so židovskými mladými ženami a dievčatami z východného Slovenska, ktorý smeroval zo železničnej stanice v Poprade do nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz na území okupovaného Poľska. V prvej vlne deportácií, ktorá trvala do 20. októbra 1942, bolo vypravených 57 transportov smerujúcich najmä do Lublinskej oblasti. Spolu s druhou vlnou deportácií v roku 1944 bolo za hranice slovenského štátu násilne vyvezených viac ako 70 000 slovenských Židov.
Pri príležitosti 80. výročia prvého transportu pripravili historici z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podcast. Rozhovor viedla študentka histórie Bc. Monika Tresová.

Podcast


Študuj na UPJŠ