Prejsť na obsah

Nový predseda slovenskej sekcie Slovensko-nemeckej komisie historikov

1minút, 22sekúnd

 

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok vymenoval 24. februára 2022 vedúceho Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Martina Pekára, PhD., za nového predsedu slovenskej sekcie Slovensko-nemeckej komisie historikov. Komisia pracuje pod gesciou Slovenského národného komitétu historikov, ktorý je celoslovenskou organizáciou zameranou na rozvoj historickej vedy na Slovensku prostredníctvom medzinárodnej spolupráce.
Slovensko-nemecká komisia historikov vychádza z pôvodnej Nemecko-československej komisie historikov, ktorá vznikla v roku 1990 z iniciatívy ministrov zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Hansa-Dietricha Genschera a Jiřího Dienstbiera.
Úlohou Česko-nemeckej a Slovensko-nemeckej komisie historikov je skúmať a hodnotiť dejiny národov týchto troch krajín v širšom historickom kontexte a s dôrazom na interdisciplinárnosť. Komisia venuje zvláštnu pozornosť dejinám 20. storočia, najmä témam ako národný socializmus a nemecká okupácia, svetové vojny, nedobrovoľná migrácia obyvateľstva, studená vojna, konflikty medzi západným a východným blokom a ich ukončenie v roku 1989.
Menovanie prof. Pekára do funkcie predsedu je ocenením jeho dlhoročnej práce v Slovensko-nemeckej komisii.
Želáme mu, aby pod jeho vedením práca komisie prispela k budovaniu porozumenia a rozvoja priateľských vzťahov s Nemeckou spolkovou republikou.

doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
prodekan pre kvalitu vysokoškolského štúdia FF UPJŠ
Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Časť členov komisie, ktorí sa zúčastnili na rokovaní komisie vo Varšave v roku 2018.


Študuj na UPJŠ