Prejsť na obsah

Na FF UPJŠ bude ako hosťujúci profesor pôsobiť Jeffrey E. Anderson z USA

0minút, 29sekúnd

 

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD., prijala v utorok 8. februára 2022 profesora Jeffreyho E. Andersona, ktorý pôsobí na Katedre histórie na University of Louisiana at Monroe, USA. Prof. Anderson získal Fulbrightovo štipendium hosťujúceho profesora na našej fakulte – v letnom semestri bude prednášať študentom Katedry histórie a Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ. Špecializuje sa na dejiny Spojených štátov amerických, medzinárodné vzťahy z pohľadu USA a na dejiny voodoo.

Spracoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ