Prejsť na obsah

Pamätná medaila rektora UPJŠ pre prof. PhDr. Ferdinanda Uličného, DrSc.

1minút, 14sekúnd

Dňa 11. mája 2023 sa na pôde UPJŠ uskutočnila vedecká konferencia pri príležitosti nadchádzajúcich 90. narodenín prof. PhD. Ferdinanda Uličného, DrSc. Konferencia sa stala vhodnou príležitosťou, počas ktorej vedúci Katedry histórie FF UPJŠ odovzdal jubilantovi v mene rektora prof. P. Sováka Pamätnú medailu UPJŠ.
Prof. Uličný patrí medzi najvýraznejšie bádateľské a pedagogické osobnosti svojej generácie v oblasti historických vied a archívnictva. Ako vedec zásadným spôsobom prispel k poznaniu stredovekých dejín Slovenska, najmä čo sa týka dejín osídlenia a sociálnej štruktúry vtedajšej spoločnosti. Ako pedagóg sa podieľal na výchove niekoľkých generácií slovenských historikov, a to napriek faktu, že v období normalizácie nemohol pôsobiť na vysokej škole.
Meno prof. Uličného sa významne spája s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pôsobil na nej v zakladateľskom období v rokoch 1961 – 1970 a následne aj po Novembri 89 v rokoch 1990 – 1997. Patrí k osobnostiam, ktoré po vzniku súčasnej Filozofickej fakulty UPJŠ verejne podporili ambíciu založiť na tejto fakulte odbor história, k čomu došlo v roku 2008. Na Katedre histórie FF UPJŠ následne uzavrel svoju akademickú kariéru ako školiteľ doktorandského štúdia.

prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
vedúci Katedry histórie FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ