Prejsť na obsah

Cena Jána Hollého pre profesora Mariána Andričíka

0minút, 53sekúnd

 

Literárny vedec, prekladateľ, básnik a vysokoškolský pedagóg, prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., získal ďalšie prestížne ocenenie.
Po Krištáľovom krídle v kategórii publicistika a literatúra a Cene rektora UPJŠ v Košiciach za významný mediálny čin v akademickom roku 2020/2021 mu výbor Sekcie pre umelecký preklad pri Literárnom fonde udelil Cenu Jána Hollého za umelecký preklad za rok 2020 v kategórii poézia, a to za preklad jedného z najvýznamnejších diel svetovej literatúry – biblického eposu Stratený raj z pera anglického barokového básnika Johna Miltona.
Cena Jána Hollého sa udeľuje od roku 1967 a výbor Sekcie pre umelecký preklad Literárneho fondu ju pokladá za najvyššie ocenenie prekladateľskej práce v oblasti umeleckej literatúry na Slovensku.
Pánovi prof. PhDr. Mariánovi Andričíkovi, PhD., srdečne gratulujeme.

Spracoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ