Prejsť na obsah

Profesor F. Steger na pôde FF UPJŠ

0minút, 44sekúnd

 

Na základe dlhoročnej spolupráce prof. PhDr. Františka Šimona, CSc., z Katedry klasickej filológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a Univ.-Prof. Dr. Floriana Stegera z Univerzity v Ulme navštívil v dňoch 20. a 21. apríla 2022 profesor Steger našu univerzitu.
Profesor Steger je riaditeľom Ústavu pre dejiny, etiku a filozofiu medicíny a zaoberá sa okrem iného aj antickou medicínou. Z tejto oblasti bola aj jeho prednáška „O význame Galénovho spisu Optimus medicus philosophus pre dnešnú medicínu“, ktorá sa uskutočnila 21. apríla 2022. Profesora Stegera v rovnaký deň prijala aj dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., a pri rozhovoroch – ako aj v diskusii po prednáške – sa otvorili možnosti ďalšej spolupráce nielen s Katedrou klasickej filológie FF UPJŠ, ale aj s Katedrou filozofie FF UPJŠ.


Študuj na UPJŠ