Prejsť na obsah

Marián Milčák: Provinčné básne

0minút, 55sekúnd

 

Básnik, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg pôsobiaci na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. Marián Milčák, PhD., má na konte novú, už desiatu básnickú zbierku pod názvom Provinčné básne. Na priestore dvadsiatich básní v nej uvažuje o jazyku cez živých aj mŕtvych, aby dospel k téze, že „text udržuje vesmír“…
„Najbližšie sú mi texty, na ktorých pracujem. Autora prenasleduje večná nespokojnosť s tým, čo napísal, aj keď do úsilia napísať báseň dáva obrovské množstvo energie a neraz obetuje všetko,“ uviedol pre TASR.
M. Milčák debutoval básnickou zbierkou Priestupný rok (1989), nasledovali zbierky Pevné hviezdy (1992), Mramorová sieň (1992), Plnosť (1993), Skrytá pieseň (1995), Ženy obedujúce s mŕtvym (2005), Siedma kniha spánku (2006), Hra s hadmi (2014), Teserakt (2018) a napokon Provinčné básne (2021).
V roku 2004 mu vyšla literárnovedná monografia O nezrozumiteľnosti básnického textu, ktorú v roku 2010 doplnila monografia Mýtus a báseň.

Spracoval: M. Gladiš


Študuj na UPJŠ