Prejsť na obsah

Po škole ostal aj Univerzál

1minút, 47sekúnd

Čitatelia a priaznivci nášho periodika sa zúčastnili na workshope Podpíš sa pod Univerzál! Jeho náplň spočívala v príprave koláží, ktoré budú ilustrovať články ďalšieho čísla.

V redakcii časopisu študentov Filozofickej fakulty UPJŠ sa snažíme nachádzať spôsoby, akými možno každý nový výstup odlíšiť (a v lepšom prípade aj vylepšiť) od toho predchádzajúceho. Pri zostavovaní ostatných dvoch čísel nás máličko trápil nedostatok pútavého vizuálneho sprievodu. Vďaka impulzu zo strany organizátorov projektu Po škole s Minervou (popudu zorganizovať „otvorenú redakčnú radu“) sa nám tento nedostatok podarilo elegantne vyriešiť.
V novom Univerzáli upriamime pozornosť na komunikáciu. Je to vďačná téma. Predovšetkým pre jej neurčitosť (a teda aj mnohorakosť a pestrosť). Podstatu komunikácie sme chceli projektovať aj do nášho tvorivého stretnutia a jeho výsledkov. Zúčastnení sa rozdelili do tímov a vybrali si článok, ktorého obsah následne vizualizovali prostredníctvom toho, čo im ponúkli stránky starých alebo prečítaných tlačovín. „Vedľajším produktom“ nášho tvorivého stretnutia bolo aj príjemné zušľachtenie komunitného cítenia študentov.
Náplň workshopu inšpirovala aktivita, ktorú si v rámci Univerzity bez hraníc pripravili doktorandi-slovenčinári pre raných školákov. Neboli sme si úplne istí, či tvorba koláží osloví aj „starší vek“ – od účastníkov UBH nás predsa delí (približne) 15 rokov. Našu neistotu však prekonala nielen mimoriadne solídna účasť, ale aj miera tvorivého zápalu, ktorá v Minerve prekvitla už v prvých minútach podujatia.
V redakcii Univerzálu sme pripravení naďalej prispievať tak svojimi textami, ako aj snahou o podporu rastu študentskej kultúry – že to má zmysel, potvrdzujú aj slová doktora Mariána Gladiša, „otca“ Univerzálu, ktorý spozoroval, že študentské médiá dokážu univerzitné dianie nielen kreatívne reflektovať, ale aj aktívne tvoriť.

Bc. Timotej Mikloš
šéfredaktor časopisu Univerzál


Študuj na UPJŠ