Prejsť na obsah

Ďalší úspešný semester Zručností pre úspech

1minút, 24sekúnd

 

Študentky a študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach si v pondelok 2. mája 2022 prevzali certifikáty BSCF Americkej obchodnej komory na Slovensku o úspešnom absolvovaní predošlých semestrov predmetu Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe. Naša katedrová spolupráca s Americkou obchodnou komorou a zástupcami obchodu a priemyslu v regióne Košíc vyústila do prípravy troch ďalších skupín študentiek a študentov, ktorí získali špecializované vzdelanie a výcvik v oblasti tvrdých a mäkkých zručností pre svoju budúcu prax.
Radi by sme vyjadrili naše poďakovanie Dr. Petrovi Rusiňákovi (Senior Policy Manager AmCham) a Dr. Viktorii Moros, manažérke a koordinátorke tímu PMO v IBM a koordinátorke predmetu za ABSCF AmCham, ktorí zabezpečujú realizáciu predmetu a našli si čas na návštevu našej katedry a odovzdanie certifikátov.
Dr. Rusiňák a Dr. Moros sa zároveň zúčastnili záverečných prezentácií študentiek a študentov bežiaceho semestra predmetu Zručnosti pre úspech a spolu s Mgr. Júliusom Rozenfeldom, PhD., mali možnosť zhodnotiť výsledky práce študentiek a študentov FF UPJŠ.
Tento unikátny vzdelávací model je na Slovensku stále jedinečnou možnosťou a účasť v programe je pre UPJŠ veľkou a neoceniteľnou výsadou. Na KAA FF UPJŠ neustále pracujeme na skvalitňovaní, aktualizácii a modernizácii programu tak, aby vyhovoval súčasným potrebám slovenského a medzinárodného trhu práce.

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.
zástupca vedúcej KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ