Prejsť na obsah

Ďalší úspešný semester s trénermi BSCF AmCham na KAA FF UPJŠ

1minút, 21sekúnd

Už piaty ročník a 8. semester študentiek a študentov si prevzal v pondelok 6. 3. 2023 svoje certifikáty z kurzu Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe, ktorý ako povinne voliteľný predmet administruje Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci s partnerskými firmami združenými v BSCF Americkej obchodnej komory. Takto získané vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti mäkkých zručností vedia študentky a študenti efektívne zužitkovať pri hľadaní práce na domácom aj zahraničnom pracovnom trhu. Certifikáty sú akceptované všetkými partnermi v BSCF, slúžia ako záruka kvality nadobudnutých zručností a sú jedinečnou pracovnou devízou na celom Slovensku, keďže program beží len na niekoľkých univerzitách. Katedre sa aj týmto programom darí napĺňať dlhodobý cieľ, ktorým je poskytnúť svojim absolventkám a absolventom nielen kvalitný diplom, ale aj kvalitnú prvú pracovnú zmluvu.

Certifikáty Americkej obchodnej komory na Slovensku si prevzali aj tri študentky KAA FF UPJŠ, ktoré poskytli svoje nadobudnuté prekladateľské a tlmočnícke vedomosti a zručnosti priamo v praxi, v rámci projektu AmCham pre ukrajinské ženy, hľadajúce si prácu na slovenskom pracovnom trhu.

Naše poďakovanie patrí pani Ing. Viktórii Moros, PhD. (IBM Slovakia) a pánovi Ing. Petrovi Rusiňákovi, PhD. (AmCham Slovakia) za trvalú podporu našich spoločných aktivít s AmCham Slovakia.

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.
zástupca vedúcej KAA FF UPJŠ pre študijné záležitosti


Študuj na UPJŠ