Prejsť na obsah

Slávnostné odovzdanie certifikátov a začiatok ďalšieho semestra predmetu Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe na KAA FF UPJŠ

1minút, 9sekúnd

 

V pondelok 10. 10. 2022 sa konalo slávnostné odovzdanie certifikátov úspešným absolventkám a absolventom minulého semestra predmetu Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe, ktorý na UPJŠ zabezpečuje Americká obchodná komora na Slovensku a jej BSC Fórum. Certifikáty si študentky a študenti prevzali z rúk zástupkyne AmCham, pani Mgr. Kataríny Miňovej, PhD., pôsobiacej na pozícii policy manager v košickej kancelárii AmCham, ktorá spolu s vedúcou Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Dr. h. c. prof. Mgr. Slávkou Tomaščíkovou, PhD., a jej zástupcom pre pedagogické záležitosti Mgr. Júliusom Rozenfeldom, PhD., zároveň otvorili ďalší semester tohto predmetu.
V novom semestri má predmet novinku – študentky a študenti budú mať možnosť absolvovať niektoré bloky priamo na pracoviskách tréneriek a trénerov a zoznámiť sa tak s ich pracovným prostredím.
Certifikáty sú pre študentky a študentov cennou prílohou k ich životopisom, keďže sú akceptované všetkými členskými firmami združenými v BSCF Americkej obchodnej komory na Slovensku.
Naše poďakovanie patrí pani Ing. Viktórii Moros, PhD. (IBM Slovakia) a pánovi Ing. Petrovi Rusiňákovi, PhD. (AmCham Slovakia), ktorí dlhodobo koordinujú zabezpečovanie predmetu.

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.
zástupca vedúcej KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ