Prejsť na obsah

PRIATEĽSKY O PREKLADE

0minút, 55sekúnd

 

O preklade sa dá diskutovať odborne a zároveň priateľsky. Presvedčili sme sa o tom v stredu 8. júna 2022 počas besedy a prekladateľského workshopu s básnikom, prekladateľom a publicistom Jánom Štrasserom, ktorý prijal pozvanie prof. PhDr. Mariána Andričíka, PhD., a navštívil Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach.
„Človek mnohých zameraní v rámci literatúry“ – ako J. Štrassera predstavil M. Andričík – diskutoval s prítomnými o svojich literárnych a textárskych začiatkoch. Autor zľudoveného sloganu „babky-demokratky“ prezradil, ako sa nestal textárom Elánu a vrátil sa aj k časom televíznej satiry, keď zdôraznil, že text satirickej piesne má zaniknúť spolu s udalosťou, keďže vniká pre danú chvíľu.
Samostatná časť stretnutia bola venovaná prekladateľstvu. Účastníci sa pokúsili o spoločný preklad krátkeho úryvku Puškinovho Eugena Onegina.
Podujatie sa uskutočnilo v rámci grantového projektu KEGA č. 014UPJŠ-4/2021 Preklad a recepcia viazanej poézie ako generačný problém.

Spracoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ