Prejsť na obsah

Prijal a ocenil nás pán rektor

1minút, 8sekúnd

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., sa pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu stretol so študentmi univerzity, ktorých ocenil za mimoriadnu aktivitu v prospech rozvoja mena univerzity.
Bolo potešujúcim prekvapením, že medzi pozvanými sme sa ocitli aj my – šéfredaktori študentských médií.
Okrem našej mediálnej činnosti boli ocenené aktivity, ktoré prispievajú ku skvalitneniu vysokoškolského vzdelávania, ale aj členovia študentských pomocných síl a akademických senátov či popularizátorka stomatológie. Ocenenia sa však netýkali výlučne nadprahovej práce pre univerzitu. Medzi vyznamenanými boli aj učiteľka gymnázia, pracovníčka zariadenia pre seniorov, aktivista za práva menšín aj záchrankyňa života.
Slová vďaky, ktoré nám pán rektor venoval, zdôraznili, že univerzita neignoruje záujmy študentov, práve naopak – nielenže ich vidí, ale aj podporuje. Vo svojom prejave nás upokojil a zbavil obáv z potenciálneho uzatvorenia univerzity. Uistil nás, že výučba sa bude realizovať bez ruptúry – tak, ako si to všetci prajeme.

Daša PopovičováTimotej Mikloš
študenti Filozofickej fakulty UPJŠ
šéfredaktorka UniTV a šéfredaktor časopisu Univerzál


Študuj na UPJŠ