Prejsť na obsah

Rádio Regina Východ odvysielalo hodinu príspevkov našich študentov

1minút, 20sekúnd

 

Čítanie zo zahraničnej tlače o novembri 1989, prehľad hudby, ktorá znela z tribún, ale aj anketa doplnili špeciálne vysielanie Rádia Regina Východ v stredu 17. novembra 2021. Jednu z jeho troch hodín pripravili študentky a študenti 4. ročníka masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach v rámci predmetu rozhlasová tvorba.

„17. november bol v našej histórii najskôr Dňom študentstva, preto vo vysielaní Rádia Regina Východ kladieme každoročne dôraz na to, aby názory študentov bolo počuť a nahlas práve v tento deň. Zvlášť tých, ktorí majú ambície formovať verejnú mienku profesionálnou prácou v médiách. Spolupráca s akademickou pôdou pri príprave jedného z našich programov je vítaným a potrebným krokom,“ približuje zámer spolupráce s vysokoškolákmi tímlíderka centra publicistiky Andrea Feciková.

Študentov pri vytváraní príspevkov do rozhlasového vysielania viedol redaktor RTVS a zároveň ich učiteľ Igor Michalčík. „Prepájanie teórie a praxe považujem v tomto odvetví za kľúčové. Ako inak si študent vyskúša reálnu redaktorskú prácu, ak nie pri tvorbe reálneho rozhlasového vysielania. S čím, samozrejme, prichádza aj väčšia zodpovednosť a tlak, ale ruka v ruke aj nenahraditeľná skúsenosť.“

Príspevky študentov mapujúce nežnú revolúciu z rôznych uhlov pohľadu odzneli  v predpoludňajšom Magazíne Rádia Regina Východ. 

Igor Michalčík


Študuj na UPJŠ