Prejsť na obsah

Nešťastný status quo a študentské médiá

2minút, 24sekúnd

 

Uplynul už rok, odkedy živú interakciu nahradila komunikácia prostredníctvom počítačových aplikácií. Dištančnej forme výučby sa postupne prispôsobili tak pedagógovia, ako aj študenti. Obmedzenia sa však dotkli aj univerzitných médií. Na otázku, ako sa súčasný stav odzrkadlil na činnosti študentských redakcií, nám odpovedali ich šéfredaktori – Bc. Laura Hoľanová (UniTV), Bc. Martina Kollárová (ŠtuRKo) a Bc. Michal Rodziňák (Univerzál), študenti masmediálnych štúdií na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Aké zmeny predstavuje toto nepríjemné obdobie v oblasti aktivít UniTV?

L. Hoľanová: Už pred začiatkom pandémie sme bojovali s poklesom členov. Na margo toho musím vyzdvihnúť výrazný posun v kvalite publikovaných výstupov. Ďalším pozitívom je, že sa k nám dostala nová technika, žiaľ, prišla v nevhodnom čase. Máme oklieštené možnosti – všetky podujatia sa konajú online, čo znamená, že nám chýba materiál, ktorý by sme mohli natočiť. Jediné výstupy, ktoré môžeme vytvárať, sú len zostrihy a promovideá z archívnych záberov. Tiež to však závisí od technických možností členov redakcie. Nie každý má doma výkonný počítať a prístup k programom na strih.

Dokázalo sa ŠtuRKo spojiť so svojimi poslucháčmi aj napriek pandemickým opatreniam?

M. Kollárová: V rádiu sme boli prvé dva týždne zimného semestra, potom sme to museli ukončiť a odísť. Žiaľ, doma nemáme také možnosti, aké by sme potrebovali – nemáme diktafóny, mikrofóny a v podstate žiadnu techniku. Jedine telefóny, s ktorými si veľmi neporadíme. Po vypuknutí pandémie sme jednoducho začali stagnovať. V novembri sme si uvedomili, že by sme o sebe mali dať vedieť. Začali sme robiť videá, Joachim robil livestreamy a staral sa o život na sociálnych sieťach. Teraz premýšľame nad tvorbou podcastov. Pandémia nás prekvapila a museli sme improvizovať. Lapali sme po dychu. Improvizovať však budeme aj naďalej – nechceme vyjsť z cviku. Stále však dúfame, že sa do rádia vrátime čo najskôr.

Podpísala sa súčasná situácia na tvorbe Univerzálu?

M. Rodziňák: Pandémia tvorbu časopisu našťastie príliš neochromila. Redakčnú komunikáciu sa nám podarilo viac-menej efektívne preniesť do online priestoru. Napriek tomu to však nie je ideálne, najmä ak sa na to pozrieme z pohľadu činnosti redakcie a tvorby článkov. V novinárskej praxi je osobný kontakt predsa len vhodnejší.

Ďakujem za rozhovor.

Timotej Mikloš
študent 2. ročníka masmediálnych štúdií, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ