Prejsť na obsah

Milčákova zbierka Teserakt vychádza v macedónčine

0minút, 37sekúnd

 

Macedónske vydavateľstvo Muza v Skopje vydalo v preklade Igora Stanojoskeho básnickú zbierku Mariána Milčáka Teserakt, ktorá bola ocenená prémiou Klubu nezávislých spisovateľov a literárnou kritikou bola zaradená medzi najlepšie básnické knihy za rok 2018.
Doc. Marián Milčák, PhD., pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Básnická zbierka Teserakt (Modrý Peter, 2018) je deviata lyrická kniha M. Milčáka a obsahuje 37 básní v próze. Rodí sa z otázok, ktoré majú pôvod v premýšľaní o zmysle. Milčákovo uvažovanie o zmysle má popri filozofickom a umeleckom aspekte aj vedecký a spirituálny rozmer…

Spracoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ