Prejsť na obsah

Študentky a študenti KAA FF UPJŠ zabezpečujú komunitné tlmočenie pre ukrajinských vojnových utečencov

0minút, 37sekúnd

 

V rámci iniciatívy doc. PhDr. Slávky Janigovej, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK) – rozbehla aktivitu na pomoc ukrajinským vojnovým utečencom. Študentky a študenti, ktorých rodným jazykom je ukrajinčina, zabezpečujú komunitné tlmočenie na hotspotoch KSK v Košiciach. Pomáhajú utečencom zvládnuť administratívne problémy a praktické situácie, aby im uľahčili prekročenie hraníc a príchod na naše územie.
Iniciátorke aktivity a našim študentkám a študentom patrí veľká vďaka.

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
vedúca KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ