Prejsť na obsah

Čo robili malí akademici z UBH na Filozofickej fakulte UPJŠ?

4minút, 4sekúnd

Hranice, ktoré detský denný tábor prekonal už po trinásty raz, ukrývajú tie najmilšie zákutia akademického sveta. Tohtoročná Univerzita bez hraníc (UBH) sa konala od 10. do 14. júla. O duchaplnú a tvorivú popularizáciu vzdelania sme sa pritom zaslúžili aj my – „filozofi“.

Prívetivé prednášky a hravé aktivity deťom uchopiteľne priblížili oblasti záujmov jednotlivých fakúlt, katedier a ostatných univerzitných pracovísk. Týždeň plný priateľského vyučovania už tradične uzatvorila slávnostná promócia. Expresnému dovŕšeniu univerzitného vzdelania však predchádzal bohatý program Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie sa deťom predstavila prostredníctvom študentských médií. Televízia UniTV a časopis Univerzál vtiahli malých akademikov do tvorby spravodajstva, textov a ilustrácií.
Príbehové články, ktoré boli výsledkom aktivity časopisu, zdôraznili, že detská tvorivosť vie byť až nepochopiteľne objavná. Komu by zišlo na um, že Gutenberg bol pirát, ktorý prehliadal písmenká W, Q a X natoľko, že sa mu rozhodli vzbúriť?
„Pri písaní anekdot sme sa odvíjali od stručných premís deja. Následne sme pracovali s myšlienkovými mapami. Tie sa vo výsledku ukázali ako veľmi efektívny spôsob tvorby, ktorý deťom umožnil naplno zapojiť svoju kreativitu a vytvoriť nielen unikátne, ale aj plnohodnotné príbehy,“ zhodnotila Júlia Novotná, redaktorka Univerzálu.
Za kreativitou nezaostávali ani „reportéri“.
„Už po prvých minútach natáčania, kladenia otázok a formulovania fundovaných odpovedí bolo jasné, že svet médií nie je malým ‚vysokoškolákom‘ cudzí. Deti si vyskúšali funkciu moderátorov, redaktorov, kameramanov či asistentov výroby. Ostatní odpovedali na zvedavé otázky svojich kolegov ‚novinárov‘ v pozíciách riaditeľov, vedúcich pracovníkov či odborníkov v rôznych oblastiach,“ povedala Mgr. Laura Hoľanová, spoluorganizátorka aktivity študentskej televízie.
„Pred kamerou boli prirodzení a pracovali s ňou takmer ako profesionáli. Verím, že o pár rokov si niektorí z nich podajú prihlášku práve k nám,“ doplnila Bc. Daša Popovičová, šéfredaktorka UniTV.
Aktivity katedry psychológie si deti užili až v dvoch fázach.
„V krátkom cvičení zameranom na všímavosť sme malých ‚vysokoškolákov‘ najskôr upokojili a upriamili ich pozornosť na vlastné pocity. Následne – pri precvičovaní empatie – sa deti pokúsili vcítiť do emócií iných ľudí. Okrem toho sme zábavnou cestou otestovali ich krátkodobú pamäť a pozornosť. V druhej fáze sme chceli deti trochu ‚oklamať‘ – pri neštandardnej ochutnávke rôznych dobrôt s prekvapivou vôňou si uvedomili silu svojich zmyslov. V závere sme potrápili obe hemisféry kreslením cez zrkadlo,“ opísala Mgr. Radka Miháliková, spoluorganizátorka programu katedry.
Doménou katedry sociálnej práce boli aktivity zamerané na osobnostný rozvoj.
„Spoločne sme sa dozvedeli, prečo je potrebné venovať sa téme starostlivosti o samého seba, aké formy môže takáto starostlivosť mať a ako ju môžeme realizovať. Deti mali možnosť bližšie sa spoznať a dozvedieť sa, aké aktivity v tejto oblasti realizujú ich kamaráti. Každý zároveň dostal pracovné listy, s ktorých pomocou môže naďalej pracovať na svojich kvalitách,“ povedal Mgr. Dominik Maximov, spoluorganizátor aktivity.
Katedra politológie malým študentom priblížila, ako fungujú voľby.
„Priniesli sme stručnú prednášku, ktorá sa – okrem samotných volieb – venovala aj nástrahám, ktoré môžu striehnuť na voliča. Prostredníctvom krátkej tajničky zameranej na populizmus a následnej simulácie volieb, pri ktorej študenti volili fiktívne strany (medzi ktorými bola úmyselne skrytá aj populistická a extrémistická strana), si vyskúšali to, čo nás, dospelých, čaká už 30. septembra,“ opísal PhDr. Lukáš Jakabovič, MBA, jeden z tvorcov aktivity.
Raných študentov sa nám podarilo náležite zaujať a osloviť. Potvrdzuje to aj dotazník spätnej väzby: pri odpovediach na otázku „Čo sa ti na UBH páčilo najviac?“ bola filozofická fakulta skloňovaná až 16-krát. Deti nás tiež hodnotili prostredníctvom smajlíkov. Spolu sme obdržali 35 zelených, doširoka „vyškerených“, a 9 žltých, usmievavých; smajlíky s neutrálnymi či negatívnymi emóciami úplne absentovali. Pestrými aktivitami sme deťom umožnili nahliadnuť na čaro štúdia spoločenských vied. Tešíme sa na deň, keď ho začnú vstrebávať v celej jeho komplexnosti.

Text: Bc. Timotej Mikloš
Fotografie: Bc. Tomáš Šefčík


Študuj na UPJŠ