Prejsť na obsah

Nová grafická vizualizácia UniTV

2minút, 45sekúnd

 

Univerzitná televízia UniTV si prešla zmenami, ktoré sa dotkli aj jej grafickej vizualizácie. Pri tvorbe novej „tváre“ som sa snažila o zachovanie prvkov tej pôvodnej, ktorá počas doterajšieho pôsobenia UniTV reprezentovala množstvo kvalitných projektov vytvorených šikovnými študentmi univerzity. 

Mojim cieľom bolo vytvoriť grafickú vizualizáciu, ktorá by odkazovala, že ide o univerzitnú televíziu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, prinášajúcu informácie o aktuálnom dianí na všetkých fakultách Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Taktiež by som rada zdôraznila, že UniTV je priestor, kde sa naši študenti môžu kreatívne realizovať, naučiť sa orientovať v oblasti televíznej a filmovej tvorby a taktiež nabrať kvantum skúseností. 

Vo vizuálnej identite UniTV boli aplikované farby ako modrá a zlatá, ktoré sú dve zo základných farieb brand image univerzity, červená je novým prvkom univerzitnej televízie, ktorá v sebe nesie myšlienku – keď sa na kamere zapne RECORD (nahrávať), zasvieti sa na červenú. 

Logo pozostáva z kombinácie troch geometrických tvarov, ktoré reprezentujú niekoľko symbolov viazaných na univerzitný ako aj technologický odkaz. Prvotný význam, ktorý nám hovorí, že ide o televíziu, je piktogram kamery – digitálnej kamery, ktorú v redakcii používame – ten sa skladá z trojuholníka a štvorca s oblými hranami. Názov samotnej televízie je zakomponovaný v kamere, čím som sa snažila zachovať tradíciu – názov „UniTV“ ako logo. 

Zlatý trojuholník s ostrými hranami v sebe nesie dva významy: spoločensky zaužívaný symbol označujúci PLAY (prehrať video) a druhý, nemenej podstatný význam, ktorý odkazuje na univerzitu – je to jeden z troch základných prvkov, na ktorých je postavená celá vizuálna identita – tri geometrické tvary disponujúce flexibilnými vlastnosťami a zobrazujúce kľúčové slová univerzity. V tomto prípade trojuholník = modernizácia. Biely štvorec symbolizuje v oblasti videotvorby príkaz STOP, teda vrátenie prehrávania videa od začiatku a druhý význam, univerzitný: štvorec = serióznosť. Červený kruh symbolizuje funkciu RECORD – začať nahrávať. Okrem toho je kruh jeden z trojice univerzitných symbolov: kruh = história.

Študijný odbor slovakisticko-mediálne štúdiá majú na svojich sociálnych sieťach taktiež kameru – týmto prepojením som chcela priblížiť a posilniť informovanosť o pôvode vzniku UniTV, ktorú založili študenti magisterského programu masmediálnych štúdií na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty v roku 2013 za účelom ďalšieho vzdelávania študentov s dôrazom na mediálnu prax a s pomocou techniky, priestorov a odborného personálu na tomto pracovisku. Tento model sa zachoval do dnešných dní, redakčný tím tvoria prevažne študenti slovakisticko-mediálnych štúdií (masmediálnych štúdií) filozofickej fakulty. 

Dúfam, že nová grafická vizualizácia splní svoj estetický účel, priláka nových divákov a rovnako aj otvorí dvere novým kreatívnym študentom (zo všetkých fakúlt UPJŠ), ktorých veľmi rada privítam v našej redakcii. 

Autorka: Daša Popovičová, študentka slovakisticko-mediálnych štúdií a šéfredaktorka UniTV


Študuj na UPJŠ