Prejsť na obsah

MODERNIZÁCIA VIZUÁLNEJ IDENTITY UNIVERZÁLU

1minút, 37sekúnd

Časopis študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach mení svoju podobu.

Grafické riešenie Univerzálu nebolo nikdy výslovne nefunkčné. Po 13 rokoch tradície však nastal čas na zásah, ktorý by naše periodikum dokázal ozvláštniť. Predsa len, úprava grafiky v prospech modernizácie imidžu sa dotkla aj viacerých etablovaných mien, ktorým by ignorancia tejto tendencie, určite, neubrala na popularite.
Pri tvorbe nového symbolu mi záležalo na zachovaní prvkov, ktoré boli signifikantné pre pôvodné logo – absencia nožičiek pri písmenách U a N či krivkou vytvorené R. Nazdával som sa, že nájdenie fontu, ktorý by spĺňal dané kritériá, mi zaberie, prinajhoršom, 10 minút. Po troch dňoch lamentovania a desiatkach (v konečnom dôsledku neúspešných) pokusov, som sa prichýlil k písmu Publica play, ktoré spomedzi ostatných kandidátov disponovalo nádychom hravej bauhausovej estetiky.
Dôležitým bolo tiež vytvorenie monochromatického a responzívneho symbolu, ktorý by odkazoval tak na samotný časopis, ako aj jeho domov – filozofickú fakultu. Tá vo svojom logu nesie hlaholskú grafému S, čím zdôrazňuje dôležitosť slova – nášho primárneho nástroja. Hlaholské S sa tiež podobá na stručný nákres čítajúceho oka, čo je asociácia, ktorú sa nový symbol snaží využiť a exponovať. Čítajúce oko Univerzálu možno ľahko interpretovať aj ako veselého panáčika. Priznávam, že dvojakosť čítania nového loga nebola zamýšľaná, je však vrelo vítaná.
Príprava nového symbolu pre Univerzál súvisí aj s modifikáciou grafického prevedenia časopisu a inými obsahovými úpravami. Dúfam, že modernizácia nášho periodika osloví nielen čitateľov, ale aj potenciálnych prispievateľov.

Bc. Timotej Mikloš
šéfredaktor časopisu Univerzál
študent slovakisticko-mediálnych štúdií
 


Študuj na UPJŠ