Prejsť na obsah

Úspech absolventky KAA FF UPJŠ Mgr. Andrey Petrovčinovej

1minút, 21sekúnd

 

Neviditeľné príbehy – 73 ľudí, ktorí robia východ Slovenska lepším miestom pre život je názov novej inšpiratívnej knihy, ktorá má súvislosť aj s Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach. Jej autorkou je totiž naša absolventka Mgr. Andrea Petrovčinová, v súčasnosti pôsobiaca v online magazíne The Invisible Mag.
„Kniha vychádza ako tlačená zbierka tohto online neziskového magazínu, ktorý sa už viac ako tri roky usiluje prezentovať príbehy a portréty ľudí z Košíc a východného Slovenska. Obsah magazínu tiež slúži na priamu propagáciu mesta a po celý čas svojho pôsobenia šíri dobré správy medzi slovenskými i zahraničnými čitateľmi. Neviditeľné príbehy sa preto netýkajú iba Košíc a východného Slovenska – sú modelom pre akékoľvek mesto, kdekoľvek na svete,“ uvádza v súvislosti s touto knižnou novinkou webová stránka Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, na ktorej Andrea študovala.
Mgr. Andrea Petrovčinová absolvovala študijný odbor britské a americké štúdiá, svoje štúdium úspešne ukončila v roku 2017. Vedúca KAA FF UPJŠ Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.: „Sme radi, že máme takých úspešných absolventov. Andrei srdečne blahoželáme, tešíme sa z jej úspechu a sme na ňu hrdí.“

Jednou z oslovených respondentiek je aj interná doktorandka na Katedre histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Mgr. Dana Kušnírová.

Spracoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ