Prejsť na obsah

Ocenenie úspešnej spolupráce doktoranda a školiteľky KAA FF UPJŠ

0minút, 33sekúnd

 

Absolvent doktorandského štúdia na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Mgr. Viačeslav D. Ševčenko, PhD., a jeho školiteľka Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., sa stali laureátmi medzinárodnej súťaže Vedecká kniha roka za rok 2021, ktorú organizuje Akadémia manažmentu Ministerstva vnútra Ruskej federácie. Toto ocenenie získali za spoločnú monografiu s názvom Reprezentácia jedla v mediálnych diskurzoch: kognitívne a pragmatické aspekty, ktorú vydalo Vydavateľstvo Samarskej univerzity (Rusko) v roku 2021.
Blahoželáme!

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.
zástupca vedúcej KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ