Prejsť na obsah

Grüß Gott, Košice – Návšteva rakúskej veľvyslankyne na FF UPJŠ

1minút, 9sekúnd

 

Dňa 20. februára 2020 navštívila Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach veľvyslankyňa Rakúskej republiky na Slovensku, Jej Excelencia Mag. Margit Bruck-Friedrich, MA. Na stretnutí s dekankou fakulty prof. PhDr. Oľgou Orosovou, CSc., diskutovali o problémoch nemeckého jazyka v regióne východného Slovenska a o možnostiach štúdia nemeckého jazyka na FF UPJŠ v Košiciach.
Pani veľvyslankyňa si potom v budove Aristoteles prezrela výstavu „Kaschauer Zeitung“, ktorá vznikla v rámci rovnomenného projektu APVV a pri príležitosti jej návštevy bola sprístupnená verejnosti. Nasledovalo priateľské stretnutie so študentmi, na ktorom sa pani veľvyslankyňa zaujímala o motiváciu mladých ľudí študovať nemecký jazyk, o ich profesionálne sny aj o ich názory na súčasnú politickú situáciu.
Návštevu areálu fakulty pani veľvyslankyňa ukončila v Rakúskej knižnici, kde s vedúcou Katedry germanistiky FF UPJŠ PaedDr. Ingrid Puchalovou, PhD., a pracovníčkou knižnice Annou Gajdošovou diskutovali o možnostiach, ako priniesť na východ Slovenska ďalšie kultúrne podujatia v snahe priblížiť širšej verejnosti literatúru a umenie nášho juhozápadného suseda, s ktorým zdieľame síce najkratšiu hranicu, ale dlhé spoločné dejiny.

Zdroj: katedragermanistiky.webnode.sk


Študuj na UPJŠ