Prejsť na obsah

Výstava Nemecko – krajina vynálezov

1minút, 12sekúnd

 

V priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach otvorili 4. novembra 2019 dvojjazyčnú výstavu Nemecko – krajina vynálezov. Pripravil ju Goethe Institut s podporou Fraunhofer-Gesellschaft a Max-Planck-Gesellschaft v spolupráci s Katedrou germanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Študentky a študenti Katedry germanistiky FF UPJŠ sa podieľali na príprave prekladov vystavených plagátov. Vernisáž výstavy sa konala v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý prebieha od 4. do 10. novembra 2019.
Cieľom tejto celosvetovej putovnej výstavy je prezentácia prevratných nemeckých vynálezov a inovácií prislúchajúcich siedmim tematickým okruhom: informatike, energii, mobilite, komunikácii, medicíne, optike a materiálu. Revolučné objavy sú návštevníkom predstavené vo forme obrazov, exponátov, filmov či citátov slávnych osobností.
Počas vernisáže odovzdala Štátna vedecká knižnica Pamätný list Katedre germanistiky FF UPJŠ v Košiciach, ktorý prevzala vedúca katedry PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD. Pamätný list bol katedre udelený ako výraz vďaky za významný prínos pri realizácii kultúrno-vzdelávacích podujatí Nemeckej knižnice Goetheho inštitútu s cieľom predstaviť Nemecko, jeho kultúru a jazyk čo najširšiemu okruhu používateľov knižnice, študentom katedry a ostatným záujemcom z regiónu.

Mgr. Alexandra Popovičová, PhD.
Katedra germanistiky FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ