Prejsť na obsah

ZAČAL PRACOVAŤ NOVÝ AKADEMICKÝ SENÁT FF UPJŠ

0minút, 43sekúnd

Novozvolený Akademický senát Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (AS FF UPJŠ) sa v pondelok 19. decembra 2022 zišiel na prvom, ustanovujúcom zasadnutí. Členky a členovia senátu si z rúk predsedu volebnej a mandátovej komisie doc. JUDr. Mgr. Dušana Šlosára, PhD., prevzali osvedčenie o zvolení. V tajnom hlasovaní zvolili za novú predsedníčku AS FF UPJŠ doc. PaedDr. Ivicu Hajdučekovú, PhD. Podpredsedníčkou senátu za zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty sa stala doc. PaedDr. Renáta Orosová, PhD., a na miesto podpredsedníčky AS FF UPJŠ za študentskú časť bola zvolená Mgr. Jana Gregová. Novému senátu, ktorý čaká náročné pracovné obdobie, zaželala veľa zdaru v mene vedenia fakulty dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

Publikoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ