UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Virtuálny spíker veľvyslanectva – nová schéma v rámci spolupráce KAA FF UPJŠ a Veľvyslanectva USA na Slovensku

 

Americké hodnoty – čo znamená byť Američanom? To bola hlavná téma prvého online stretnutia v novej schéme, ktorú pre svojich študentov rozbehla Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave.
Prvé spoločné online stretnutie sa uskutočnilo v utorok 27. októbra 2020 a okrem študentov predmetu "Súčasné USA" bolo otvorené aj pre ostatných študentov a vyučujúcich katedry – 25 študentov a vyučujúcich malo možnosť zúčastniť sa na diskusnom podujatí, na ktorom dvaja hostia, pán Dr. Jonathan Herzog, Senior Political Officer, a pani Elena Raab Bianchi, Public Engagement Specialist Veľvyslanectva USA, mali hodinu a pol dlhú prezentáciu a diskusiu o americkom životnom štýle a amerických hodnotách.
Podujatie bolo vynikajúcou príležitosťou na pochopenie amerického spôsobu myslenia, jeho koreňov a kultúrneho zázemia. Okrem analýzy aktuálnych tém sa študenti dozvedeli aj o možnostiach, ktoré ponúka Veľvyslanectvo USA v Bratislave, aby študentom uľahčilo ich štúdium a umožnilo im získať reálne skúsenosti priamo v USA.

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.
zástupca vedúcej KAA FF UPJŠ

Posledná aktualizácia: 28.10.2020