UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Aktuálny výskum Katedry psychológie FF UPJŠ: Ľudia s vyššou toleranciou neistoty pociťujú nižšie ohrozenie koronavírusom

 

Prvé výsledky výskumu KPS – Covid 19

Posledná aktualizácia: 17.06.2020