UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Informácie o zápise prijatých uchádzačov do prvého ročníka magisterského štúdia

 

Zápis

Ďalšie informácie

 

Ďalšie informácie k zápisu budeme ešte priebežne zverejňovať (zápis predmetov, prihlasovanie na rozvrh hodín, informácie študijného oddelenia, prezentácia o akademickom informačnom systéme AiS2 a iné).

Posledná aktualizácia: 30.07.2020