Prejsť na obsah

Implementácia HRS4R cestou 40 na 40

1minút, 29sekúnd

Vo februári sme odoslali Európskej komisii náš akčný plán k HRS4R s cieľom získať ocenenie HR Excellence in Research a tak implementovať HRS4R do kultúry kvality na našej univerzite.

Na najbližšie dva roky sme si naplánovali 40 vylepšení, aby sme dodržali 40 princípov Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov. Našim zámerom je skvalitniť na UPJŠ pracovné prostredie, a zlepšiť podmienky a príležitosti pre profesionálny rozvoj výskumných pracovníkov.

Etické a profesionálne aspekty

 1. Sloboda výskumu
 2. Etické zásady
 3. Profesionálna  zodpovednosť
 4. Profesionálny postoj
 5. Zmluvné a právne  povinnosti
 6. Zodpovednosť
 7. Správny postup vo výskume
 8. Šírenie a využívanie výsledkov
 9. Zapojenie verejnosti
 10. Nediskriminácia
 11. Systémy hodnotenia/oceňovania

Nábor a výber zamestnancov

 1. Nábor
 2. Nábor (Kódex)
 3. Výber
 4. Transparentnosť
 5. Posudzovanie vlastností
 6. Zmeny v chronologickom poradí v životopisoch
 7. Uznanie skúseností s mobilitou
 8. Uznanie kvalifikácií
 9. Služobný vek
 10. Vymenovanie po ukončení doktorandského štúdia

Pracovné podmienky a sociálne aspekty

 1. Uznanie profesie
 2. Výskumné prostredie
 3. Pracovné podmienky
 4. Stabilita a stálosť zamestnania
 5. Financovanie a platy
 6. Rodová rovnosť
 7. Rozvoj kariéry
 8. Hodnota mobility
 9. Prístup k poradenstvu v oblasti kariéry
 10. Práva duševného vlastníctva
 11. Spoluautorstvo
 12. Výučba
 13. Sťažnosti/odvolania
 14. Účasť v rozhodovacích orgánoch

Tréning a profesionálny rozvoj

 1. Vzťah s vedúcimi výskumných projektov
 2. Povinnosti spojené s kontrolou a riadením
 3. Nepretržitý profesionálny rozvoj
 4. Prístup k odbornej príprave v oblasti výskumu a k nepretržitému rozvoju
 5. Dohľad


Študuj na UPJŠ