Prejsť na obsah

Brexit

0minút, 40sekúnd

Informácia k študenským vízam do Veľkej Británie od 1. 1. 2021

Informácie k programom Horizon Europe a Turing

Národná agentúra SAAIC aktualizovala podstránku venujúcu sa novinkám ohľadom Brexitu pre prebiehajúce projekty Erasmus+

  • stále platí, že mobility s UK sú možné do konca prebiehajúcich projektov Erasmus+ (Výzva 2018, 2019 a 2020)
  • na účastníkov mobilít v UK sa po 1.1.2021 začnú vzťahovať imigračné/vízové požiadavky (detaily nájdete na web stránke)
  • pre prichádzajúcich účastníkov po 1.1.2021 na Slovensko z UK platí, že je potrebné, aby si požiadali o povolenie na pobyt, ak sa zdržujú na území SR dlhšie ako 3 mesiace

Viac informácii nájdete na stránke: www.erasmusplus.sk

Aktuality