Prejsť na obsah

Úsek kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou

0minút, 19sekúnd

Vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou
Mgr. Lucia Huličová
tel.: +421 55 234 1162
e-mail: lucia.hulicova@upjs.sk

Manažér marketingu a komunikácie
RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD.
tel.: +421 55 234 1119, mobil: +421 905 344 299
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk

Tlačový referent a hovorca
Mgr. Laura Hoľanová
tel.: +421 55 234 1550, mobil: +421 905 385 911
e-mail: laura.holanova@upjs.sk

Event manažérka
Mgr. Lucia Kateržabeková
tel.: +421 55 234 1138
e-mail: lucia.katerzabekova@upjs.sk


Študuj na UPJŠ