Prejsť na obsah

Úsek kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou

0minút, 36sekúnd

Vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou
Mgr. Lucia Huličová
tel.: +421 55 234 1162
e-mail: lucia.hulicova@upjs.sk

Manažérka marketingu a komunikácie
RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD.
tel.: +421 55 234 1119, mobil: +421 905 344 299
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk

Tlačová referentka a hovorkyňa
Mgr. Laura Hoľanová
tel.: +421 55 234 1550, mobil: +421 905 385 911
e-mail: laura.holanova@upjs.sk

Event manažérka
Mgr. Lucia Kateržabeková
tel.: +421 55 234 1138, mobil: +421 940 630 356
e-mail: lucia.katerzabekova@upjs.sk

Referentka pre marketing a sociálne siete
Mgr. Ema Bálintová
tel.: +421 55 234 1584, mobil: +421 948 137 062
e-mail: ema.balintova@upjs.sk

Grafička
Kristína Basová, mobil: +421 948 202 112
tel.: +421 55 234 1253
e-mail: kristina.basova@upjs.sk

Referentka pre marketing a koordinátorka CHUŠ
Mgr. Jana Havrilová
tel.: +421 55 234 1139, mobil: +421 918 645 256
e-mail: jana.havrilova@upjs.sk


Študuj na UPJŠ