Prejsť na obsah

1 deň vysokoškoláka na UPJŠ

2minút, 10sekúnd
UNIVERZITNÉ PREDNÁŠKY

Internet – dobrý sluha, zlý pán (doc. RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. – Tím pre riešenie bezpečnostných incidentov UPJŠ)
Človek – tvor eko-logický (RNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD. – Rada pre zelenú UPJŠ)
Over si fakty s UPJŠ Filozofickou fakultou (doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD., Mgr. Peter Getlík, PhD. – Filozofická fakulta)
4 kroky k výberu vysokej školy (Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD. – Univerzitné poradenské centrum – UNIPOC)

DÁTUM KONANIA: 22. – 26. MÁJ 2023

Podujatie je jedinečná príležitosť pre budúcich vysokoškolákov získať reálnu skúsenosť o štúdiu na vysokej škole. Pre každého študenta vytvára priestor na pár hodín ochutnať atmosféru vysokej školy, ocitnúť sa v koži vysokoškoláka, a tým dopomáha k rozhodovaniu sa, ktorým smerom sa vybrať do budúcna.

Plánovaný „Jeden deň vysokoškoláka“ je určený pre študentov prvého, druhého a tretieho ročníka strednej školy.

Preto, milí stredoškoláci, neváhajte a zapojte sa do tejto akcie, získate tak nové skúsenosti a rozšírite si svoje obzory.

Program je rozdelený do dvoch častí:

1. Popularizačné prednášky organizované referátom pre marketing:

Prednášky sú určené najmä prvákom a druhákom na strednej škole. Majú popularizačný charakter.

Internet – dobrý sluha, zlý pán (doc. RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. – Tím pre riešenie bezpečnostných incidentov UPJŠ) – termín: 22. máj 2023 o 8.30 hod.

Človek – tvor eko-logický (RNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD. – Rada pre zelenú UPJŠ) – termín: 23.máj 2023 o 8.30 hod.

Over si fakty s UPJŠ Filozofickou fakultou (doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD., Mgr. Peter Getlík, PhD. – Filozofická fakulta) – termín: 24. máj 2023 o 8.30 hod.

4 kroky k výberu vysokej školy (Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD. – Univerzitné poradenské centrum – UNIPOC) – termín: 25. máj 2023 o 8.30 hod.

2. Prednášky, semináre a cvičenia na jednotlivých fakultách:

Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Právnická fakulta
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Ústav telesnej výchovy a športu

  • Na prednášky organizované referátom pre marketing sa prihlasujú skupiny študentov – celé triedy – emailom – kontakt: lucia.katerzabekova@upjs.sk.
  • Na prednášky organizované fakultami sa prihlasujú jednotliví študenti prostredníctvom registračného systému.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať – kontaktná osoba: Mgr. Lucia Kateržabeková (email: lucia.kateržabekova@upjs.sk)

2022

S nami
sa nestratíš!


Študuj na UPJŠ