Prejsť na obsah

CNIC – Košický klaster nového priemyslu 

0minút, 43sekúnd

Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC) je združenie právnických osôb z verejného a súkromného sektora, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie nového, na znalostiach založeného priemyslu v regióne východného Slovenska s presahom na celé Slovensko. 

Zameranie projektu CNIC na  

  • biomedicínsky výskum,  
  • progresívne materiály,  
  • zelené a čisté technológie,  
  • kvantové a informačné technológie,  

je v zhode s výskumnými programami a iniciatívami Európskeho výskumného priestoru (ERA) zakotvenými v programoch Horizont 2020 / Horizont Európa. Tento projekt je úzko prepojený so všetkými tromi piliermi ERA – excelentnou vedou, líderstvom v priemysle a spoločenskými výzvami. 

Viac informácií: CNIC


Študuj na UPJŠ