Prejsť na obsah

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov

0minút, 13sekúnd

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach


Študuj na UPJŠ