Prejsť na obsah

Erasmus+ Projekty

2minút, 38sekúnd
Kľúčová Akcia 2 – Kooperačné / Strategické partnerstvá

Základným cieľom kooperačných partnerstiev je umožniť organizáciám zvyšovať kvalitu a relevantnosť svojich aktivít, rozvíjať a posilňovať siete partnerov, a tým zvyšovať ich kapacitu spoločného pôsobenia na nadnárodnej a medzinárodnej úrovni, posilňovať internacionalizáciu svojich aktivít, a to prostredníctvom výmeny alebo vypracovania nových postupov a metód, ako aj výmeny a porovnávania nápadov. Ich cieľom je podporiť rozvoj, prenos a/alebo realizáciu inovatívnych postupov, ako aj realizáciu spoločných iniciatív na podporu spolupráce, partnerského učenia sa a výmeny skúseností na európskej úrovni. Výsledky by mali byť opätovne použiteľné a prenosné, malo by byť možné ich skvalitniť a ak je to možné, mali byť mať aj výrazný interdisciplinárny rozmer. Od vybratých projektov sa bude očakávať výmena výsledkov ich aktivít na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni.

Príručka k riadeniu projektov
Smernica č. 1/2020 o postupe administrácie programu Erasmus+ na UPJŠ

Názov

Obdobie

Koordinátor/i na UPJŠ

Letná univerzita Eleuzína

18/08/2023 – 28/08/2023

Mgr. Martina Martausová, PhD.

Adaptive Learning Management Platform for STEM (A.L.E.M.P.)

12/2021 – 11/2024

doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD. (PF)

Heads UP

9/2022 – 8/2024

Mgr. Alena Buková PhD. (UTVŠ)

Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit

3/2022 – 2/2024

Mgr. Alena Buková PhD. (UTVŠ)

Digital government for green municipalities and cities

11/2021 – 10/2024

PhDr. Miroslav Fečko, PhD.
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. (FVS)

New Era in Medical Education (NEWMED)

3/2021 – 2/2023

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.(LF)

Clinical reasoning skills enhancements with the use of simulations and algorithms (CROESUS)

9/2014 – 8/2016

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.(LF)

Modernizing Health Education in Universities (ModeHEd)

10/2015 – 10/2018

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.(LF)

Kompetenzaufbau für eine wirkungsorientierte Steuerung in kleinen und mittleren Kommunen (KoWiSt)

9/2015 – 8/2018

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., 
PhDr. Miroslav Fečko, PhD. (FVS)

Assessment of Traineeships within the European credit transfer SysTem

9/2014 – 8/2016

Mgr. Renáta Timková, PhD.(FF)
Mgr. Mária Vasiľová

Training for Medical Education via Innovative eTechnology (MediTec)

2017 – 2021

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.(LF)

Building Curriculum Infrastructure in Medical Education

2018 – 2021

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.(LF)

Case-based learning and virtual cases to foster critical thinking skills of students

2018 – 2021

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.(LF)

Zistiť viac

Public Administration Education Quality Enhancement (PAQUALITY)

9/2018 – 8/2021

PhDr. Miroslav Fečko, PhD.
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. (FVS)

Zistiť viac

Enhancing functional thinking from primary to upper secondary school (FunThink)

9/2020 – 8/2023

RNDr. Veronika Hubeňáková, PhD.
RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD. (PF)


Študuj na UPJŠ