Prejsť na obsah

Best Global Universities 2020

1minút, 23sekúnd

Ranking Best Global Universities vydáva U.S. News & World Report, ktorý vo svojom rebríčku hodnotí univerzity na základe 13 indikátorov zameraných na výskum a reputáciu inštitúcií. V rankingu zverejnenom na jeseň 2019 bolo hodnotených 1.500 univerzít z viac ako 80 krajín sveta. Do rebríčka sa spomedzi slovenských univerzít dostali štyri, a to Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita Komenského v Bratislave.

Na základe celkového svetového hodnotenia sa UPJŠ umiestnila na 987 mieste. Spomedzi 53 univerzít a vysokých škôl V4 patrila našej univerzite 22. priečka. V rámci československého porovnania získala UPJŠ ôsme najlepšie hodnotenie spomedzi 16 zapojených univerzít a vysokých škôl a bola druhou najlepšou slovenskou univerzitou v tomto rebríčku.

Celkové umiestnenieUmiestnenie v rámci CZ a SKKrajinaInštitúciaCelkové bodové hodnotenie
2101CZUniverzita Karlova61,4
4652CZČeské vysoké učení technické v Praze50,3
5193CZUniverzita Palackého v Olomouci48,3
5634SKUniverzita Komenského v Bratislave46,8
5775CZMasarykova univerzita46,2
9046CZJihočeská univerzita v Českých Budějovicích36,0
9217CZVysoké učení technické v Brně35,6
9878SKUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach33,1
10039CZČeská zemědělská univerzita v Praze32,7
114410CZVysoká škola chemicko‑technologická v Praze28,9
122311SKSlovenská technická univerzita v Bratislave26,3
122812CZMendelova univerzita v Brně26,2
133313CZVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava22,6
139014CZZápadočeská univerzita v Plzni20,5
147115CZUniverzita Pardubice16,8
147616SKTechnická univerzita v Košiciach16,5

Študuj na UPJŠ