Prejsť na obsah

QS WUR

5minút, 14sekúnd

V QS World University Ranking sa zameriava na hodnotenie univerzít z celého sveta na základe šiestich kľúčových metrík: Akademická reputácia, Zamestnávateľská reputácia, Pomer medzi počtom akademických zamestnancov a študentov, Počet citácií na akademického zamestnanca, Počet zahraničných študentov a Počet zahraničných akademických zamestnancov. Hodnotenie pozostáva z 10 indikátorov rôznych váh:

Rankingový faktorPopis faktoraVáha
Akademická reputáciaúdaj sa získavajú na základe medzinárodného prieskumu QS Global Academic Survey, v ktorom sa zisťuje názor akademikov na kvalitu fungovania inštitúcií v ich odboroch30 %
Reputácia medzi zamestnávateľmiúdaj sa získavajú na základe medzinárodného prieskumu QS Global Employer Survey, v ktorom sa zisťuje názor zamestnávateľov z rôznych sektorov na kvalitu absolventov u nich zamestnaných20 %
Pomer akademických zamestnancov a študentovúdaje vychádzajú z počtu zapísaných študentov na jedného full-time akademického zamestnanca10 %
Počet článkov na akademického zamestnancaúdaje sa získavajú z databázy Scopus, ktoré majú odzrkadľovať vedeckú produktivitu akademických zamestnancov na základe počtu článkov na akademického zamestnanca10 %
Medzinárodná vedecká spoluprácaúdaje sa získavajú z databázy Scopus a počítajú sa použitím Margalefovho indexu10 %
Web Impactúdaje sa získavajú z rankingu Webometrics5 %
Počet akademických zamestnancov s PhD.údaj odzrkadľuje podiel kvalifikovaných zamestnancov s PhD. alebo jeho ekvivalentom pôsobiacich v inštitúcii5 %
Počet zahraničný akademických zamestnancovúdaj odzrkadľuje atraktivitu inštitúcie pre odborníkov zo zahraničia2,5 %
Počet zahraničných študentovúdaj odzrkadľuje atraktivitu inštitúcie pre študentov zo zahraničia2,5 %

Umiestnenie UPJŠ

V roku 2022 sa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach umiestnila v rebríčku QS World University Rankings 2023 na mieste 701–750. Oproti minulému roku bolo hodnotených 1422 univerzít. Zároveň sa umiestnila na 2. mieste zo 6. v rámci Slovenska a 8. mieste z 22 hodnotených univerzít v rámci Česka a Slovenska. 

Celkové umiestnenieUmiestnenie v rámci CZ a SKKrajinaUniverzita
  266=1CZCharles University
  373=2CZUniversity of Chemistry and Technology, Prague
  403=3CZCzech Technical University in Prague
551-5604CZMasaryk University
651-7005SKComenius University in Bratislava
601-6506CZPalacký University Olomouc
701-7507CZBrno University of Technology
701-7508SKPavol Jozef Šafárik University in Košice
701-7509CZUniversity of South Bohemia
801-100010CZCzech University of Life Sciences in Prague
801-100011CZMendel University in Brno
801-100012SKSlovak University of Technology in Bratislava
801-100013SKTechnical University of Kosice
801-100014CZTechnical University of Liberec
801-100015CZUniversity of Hradec Kralove
801-100016SKUniversity of Žilina
  1001-120017CZTomas Bata University in Zlin
  1001-120018CZUniversity of Ostrava
  1001-120019CZUniversity of Pardubice
  1001-120020SKSlovak University of Agriculture in Nitra
  1001-120021CZUniversity of West Bohemia
  1001-120022CZVSB – Technical University of Ostrava

V roku 2021 sa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach umiestnila v rebríčku QS World University Rankings 2022 na mieste 601–650. Oproti minulému roku je to výrazný posun (651-700) a to aj napriek nárastu hodnotených univerzít z 1000 v predošlom roku na 1300. Zároveň sa umiestnila na 1. mieste zo 6. v rámci Slovenska a 6. mieste z 21 hodnotených univerzít v rámci Česka a Slovenska. 

Celkové umiestnenieUmiestnenie v rámci CZ a SKKrajinaUniverzita
266=1CZCharles University
373=2CZUniversity of Chemistry and Technology, Prague
403=3CZCzech Technical University in Prague
551-5604CZMasaryk University
601-6505CZPalacký University Olomouc
601-6506SKPavol Jozef Šafárik University in Košice
651-7007SKComenius University in Bratislava
701-7508CZBrno University of Technology
801-10009CZCzech University of Life Sciences in Prague
801-100010CZMendel University in Brno
801-100011SKSlovak University of Technology in Bratislava
801-100012SKTechnical University of Kosice
801-100013CZTechnical University of Liberec
801-100014CZUniversity of Hradec Kralove
801-100015SKUniversity of Žilina
1001-120016SKSlovak University of Agriculture in Nitra
1001-120017CZTomas Bata University in Zlin
1001-120018CZUniversity of Ostrava
1001-120019CZUniversity of Pardubice
1001-120020CZUniversity of West Bohemia
1001-120021CZVSB – Technical University of Ostrava

V roku 2020 sa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach po prvýkrát umiestnila v rebríčku QS World University Rankings, Z vyše 5 500 hodnotených univerzít z celé sveta bolo vybraných 1 000 najlepších na základe ich akademickej reputácie, reputácie medzi zamestnávateľmi, počtu citácií na tvorivého zamestnanca, pomeru študentov a zamestnancov a počtu zahraničných študentov a zamestnancov. Zo slovenských univerzít sa okrem našej univerzity medzi 1 000 najlepších univerzít sveta zaradili aj Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Technická univerzita v Košiciach.

Na základe celkového hodnotenia v QS World University Rankings 2021 sa UPJŠ zaradila medzi prvých 700 najlepších univerzít vo svete na pozícii 651-700. Spomedzi 14 univerzít z Česka a Slovenska získala naša univerzita 6. miesto a zároveň bola najlepšou zo štyroch spomínaných slovenských univerzít, ktoré sa umiestnili v tomto rankingu.

Celkové umiestnenieUmiestnenie v rámci CZ a SKKrajinaInštitúcia
2601CZUniverzita Karlova
3422CZVysoká škola chemicko‑technologická v Praze
4323CZČeské vysoké učení technické v Praze
531-5404CZMasarykova univerzita
591-6005CZUniverzita Palackého v Olomouci
651-7006SKUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
701-7507-9CZVysoké učení technické v Brně
701-7507-9SKUniverzita Komenského v Bratislave
701-7507-9CZMendelova univerzita v Brně
751-80010CZTechnická univerzita v Liberci
801-100011-14CZČeská zemědělská univerzita v Praze
801-100011-14SKSlovenská technická univerzita v Bratislave
801-100011-14SKTechnická univerzita v Košiciach
801-100011-14CZUniverzita Pardubice

Študuj na UPJŠ