Prejsť na obsah

RankPro

5minút, 39sekúnd

Špecifikom rankingu RankPro je spôsob hodnotenia, keďže univerzitám sú priradené zámky „a“ alebo „b“ so znamienkom + alebo –  pri troch ukazovateľoch:

  • academic ranking zameraný na kvalitu vzdelávacej činnosti
  • ranking by BC-index zameraný na kvalitu komunikácie a informácii na webe inštitúcie
  • public ranking zameraný na národnú a mezdinárodnú reputáciu inštitúcie

Osobitným znakom rankingu je subjektívne hodnotenie Medzinárodným výborom vedcov, ktorý je zostavený rankingovou agentúrou. Ukazovateľ Academic Ranking zohľadňuje informácie o počte študentoch a študentiek, ich podiely na jednotlivých stupňoch štúdia, počet zamestnancov a zamestnankýň, podiel zahraničný študentov a študentiek a pod. BC-Index zohľadňuje dostupnosť informácií na anglickej mutácií webového sídla univerzity v rôznych témach (napr. informácie o kampusoch, všeobecné informácie a pod.). Výsledky pri ukazovateli Public Ranking vychádzajú z reputácie univerzity v rámci republiky a celého sveta, ktoré sú založené na prieskume vykonanom Medzinárodným výborom vedcov.

Umiestnenie UPJŠ

Údaje z RankPro 2022/2023 naznačujú výrazný prepad nie len UPJŠ, ale všetkých slovenských univerzít, ktoré sa rankingu zúčastnili. UPJŠ sa oproti minulému roku prepadla o 117 miest. V rámci Českej republiky a Slovenska si UPJŠ udržala 7 miesto, v rámci Slovenska 3. miesto, avšak medzi krajinami V4 sa prepadla z 14. na 16. miesto. Aj napriek výraznému poklesu v celkovom rankingu si UPJŠ polepšila pri ukazovateľoch BC-Index a Public ranking, čo naznačuje zvyšovanie sa transparentnosti v prístupe k informáciám o univerzite a rastúcu reputáciu univerzity.

Celkové umiestnenieUmiestnenie v rámci CZ a SKKrajinaUniverzita
1001CZCharles University in Prague
1932CZUniversity of Chemistry and Technology, Prague
2063SKUniversity of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice
3734CZCzech Technical University in Prague
3925CZBrno University of Technology
4546SKComenius University in Bratislava
5384SKPavol Jozef Šafárik University
7145SKTechnical University of Košice

Podľa údajov z RankPro si UPJŠ udržala svoje postavenie v celosvetovom, hoci sa umiestnila na 3. mieste v rámci Slovenska. Tento prepad o jednu priečku bol spôsobený novým prírastkom do rodiny hodnotených slovenských univerzít – Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na rozdiel od ostatných slovenských univerzít, ktoré sa zúčastnili rankingu aj v roku 2020, UPJŠ si úspešne obhájila svoje miesto, keďže zvyšné univerzity zaznamenali prepad. V rámci Česka a Slovenska sa UPJŠ umiestnila na 4. mieste z 12 hodnotených univerzít.

Celkové umiestnenieUmiestnenie v rámci CZ a SKKrajinaUniverzita
1031CZCharles University in Prague
2002SKUniversity of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice
2213CZMasaryk University in Brno
2464CZUniversity of Chemistry and Technology in Prague
2605SKComenius University in Bratislava
3566CZCzech Technical University in Prague
4217SKPavol Jozef Šafárik University in Košice
4438CZBrno University of Technology
5329SKTechnical University of Košice
71610SKSlovak University of Technology in Bratislava
72911CZPalacký University of Olomouc

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa aj v roku 2021 umiestnila v rebríčku RankPro TOP World Leading Universities, ktorý v tomto roku tvorilo 1000 univerzít a vysokých škôl z celého sveta.

Na základe celkového svetového hodnotenia sa UPJŠ umiestnila na 422. mieste., čím si v porovnaní s minulym rokom výrazne polepšila a to aj napriek rozšíreniu rebríčka o 300 univerzít. Spomedzi jedenástich univerzít a vysokých škôl z Česka a Slovenska získala naša univerzita siedme miesto a zároveň bola podľa RankPro 2020/2021 druhou najlepšou zo štyroch slovenských univerzít, ktoré sa do tohto rankingu dostali.

Celkové umiestnenieUmiestnenie v rámci CZ a SKKrajinaInštitúciaCelkové bodové hodnotenie
1561CZUniverzita Karlova47,98
2242CZVysoká škola chemicko‑technologická v Praze44,83
2403SKUniverzita Komenského v Bratislave44,57
2524CZMasarykova Univerzita v Brne35,975
3415CZČeské vysoké učení technické v Praze40,98
4086CZVysoké učení technické v Brně38,78
4227SKUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach38,51
4938SKTechnická univerzita v Košiciach36,01
5509SKSlovenská technická univerzita v Bratislave34,25
91210CZUniverzita Palackého v Olomouci   12,05
93311CZMendelova univerzita v Brne11,48

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa aj v roku 2020 umiestnila v rebríčku RankPro TOP World Leading Universities, ktorý v tomto roku tvorilo 700 univerzít a vysokých škôl z celého sveta.

Na základe celkového svetového hodnotenia sa UPJŠ umiestnila na 500. mieste., čím si v porovnaní s minulym rokom polepšila o päť priečok aj napriek rozšíreniu rebríčka o 100 miest. Spomedzi deviatich univerzít a vysokých škôl z Česka a Slovenska získala naša univerzita siedme miesto a zároveň bola podľa RankPro 2019/2020 druhou najlepšou zo štyroch slovenských univerzít, ktoré sa do tohto rankingu dostali.

Celkové umiestnenieUmiestnenie v rámci CZ a SKKrajinaInštitúciaCelkové bodové hodnotenie
1161CZUniverzita Karlova44,091
2772SKUniverzita Komenského v Bratislave38,365
3013CZVysoká škola chemicko‑technologická v Praze37,642
3634CZČeské vysoké učení technické v Praze35,975
3695CZMasarykova univerzita35,832
3966CZVysoké učení technické v Brně35,224
5007SKUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach31,960
601-6258SKTechnická univerzita v Košiciach27,310
626-6509SKSlovenská technická univerzita v Bratislave26,051

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa aj v roku 2019 umiestnila v rebríčku RankPro TOP World Leading Universities, ktorý v tomto roku tvorilo 600 univerzít a vysokých škôl z celého sveta.

Na základe celkového svetového hodnotenia sa UPJŠ umiestnila na 505. mieste. Spomedzi deviatich univerzít a vysokých škôl z Česka a Slovenska získala naša univerzita siedme miesto a zároveň bola podľa RankPro 2018/2019 druhou najlepšou zo štyroch slovenských univerzít, ktoré sa do tohto rankingu dostali.

Celkové umiestnenieUmiestnenie v rámci CZ a SKKrajinaInštitúciaCelkové bodové hodnotenie
1861CZUniverzita Karlova44,156
2392CZVysoká škola chemicko‑technologická v Praze42,045
3213CZČeské vysoké učení technické v Praze38,816
3734CZVysoké učení technické v Brně37,129
4475SKUniverzita Komenského v Bratislave35,176
4886CZMasarykova univerzita33,033
5057SKUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach32,236
5068SKTechnická univerzita v Košiciach32,193
5349SKSlovenská technická univerzita v Bratislave31,033

Študuj na UPJŠ