Prejsť na obsah

THE Emerging Economies Ranking

3minút, 46sekúnd

Rankingu THE Emerging Economies sa zúčastňujú len krajiny definované ako „advanced emerging“, „secondary emerging“ a „frontier“ podľa FTSE Group. Tento ranking je založených na rovnakých ukazovateľoch ako THE WUR, avšak váhy jednotlivých indikátorov zohľadňujú priority univerzít v rozvíjajúcich sa ekonomikách. Do úvahy sa berie 13 indikátorov rozdelených do 5 kategórií: vzdelávanie, výskum, počet a vplyv citácií, medzinárodná spolupráca a transfer poznatkov.

Kategória / IndikátorVáha
Indikátory vzdelávania30%
Reputácia15%
Pomer zamestnancov k študentom4,5%
Pomer udelených titulov tretieho (PhD.) a prvého stupňa štúdia (Bc.)2,25%
Pomer udelených doktorátov a počtu zamestnancov6%
Inštitucionálny príjem2,25%
Indikátory kvality výskumu30%
Reputácia18%
Výskumný príjem6%
Výskumná produktivita6%
Počet a vplyv citácií20%
Transfer poznatkov10%
Indikátory medzinárodnej spolupráce10%
Podiel zahraničných študentov3,3%
Podiel zahraničných zamestnancov3,3%
Medzinárodná spolupráca3,4%

Umiestnenie UPJŠ

V roku 2021 sa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach umiestnila v THE Emerging Economies 2022 na mieste 251-300 z celkového počtu 698 hodnotených univerzít z krajín definovaných ako „advanced emerging“,“secondary emerging“ a „frontier“ podľa FTSE Group. Aj v tomto roku si UPJŠ udržala 1. miesto z 7 hodnotených univerzít v rámci Slovenska. V rámci Česka a Slovenska sa umiestnila na 5. mieste z 13 hodnotených univerzít.


V rankingu THE Emerging Economies sa celkové bodové hodnotenie posudzuje na základe viacerých kritérií ako sú kvalita výučby a výskumu, počtu citácií, či medzinárodného rozhľadu univerzity.
 

Celkové umiestnenieUmiestnenie v rámci CZ a SKKrajinaUniverzitaSkóre
=781CZCharles University in Prague62 : 38
=1762CZMasaryk University62 : 38
201-2503CZPalacký University Olomouc69 : 31
251-3004CZCzech University of Life Sciences Prague (CULS)53 : 47
251-3005SKPavol Jozef Šafárik University in Košice60 : 40
251-3006CZUniversity of South Bohemia in České Budějovice70 : 30
301-3507SKComenius University in Bratislava65 : 35
301-3508CZCzech Technical University in Prague28 : 72
301-3509SKUniversity of Žilina34 : 66
351-40010CZBrno University of Technology29 : 71
351-40011CZUniversity of Chemistry and Technology, Prague60 : 40
401-50012CZUniversity of Hradec Králové65 : 35
401-5001CZMendel University in Brno57 : 43
401-5002CZUniversity of Ostrava70 : 30
401-5003SKTechnical University of Košice27 : 73
401-5004CZTomas Bata University in Zlín57 : 43
401-5005CZVSB – Technical University of Ostrava34 : 66
401-5006CZUniversity of West Bohemia54 : 46
501+7CZPrague University of Economics and Business52 : 48
501+8CZJan Evangelista Purkyně University68 : 32
501+9SKMatej Bel University67 : 33
501+10SKSlovak University of Agriculture in Nitra53 : 47
501+11CZUniversity of Pardubice56 : 44
501+12SKSlovak University of Technology in Bratislava31 : 69
501+13CZTechnical University of Liberec53 : 47

Hoci sa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zúčastnila rankingu THE Emerging Economies 2021 po prvý krát, okamžite zožala chvályhodný úspech v podobe miesta 201–250 z 606 hodnotených univerzít v rámci krajín definovaných ako „advanced emerging“,“secondary emerging“ a „frontier“ podľa FTSE Group. Takisto stoji za zmienku štvrté miesto medzi univerzitami v rámci Českej Republiky a Slovenska a prvé miesto v rámci samotného Slovenska.

V rankingu THE Emerging Economies sa celkové bodové hodnotenie posudzuje na základe viacerých kritérií ako sú kvalita výučby a výskumu, počtu citácií, či medzinárodného rozhľadu univerzity.

Celkové umiestnenieUmiestnenie v rámci CZ a SKKrajinaInštitúciaCelkové bodové hodnotenie
641CZUniverzita Karlova38,8
1412CZUniverzita Palackého v Olomouci32,2
1603CZMasaryková univerzita v Brne31,1
201–2504SKUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach27,0-29,1
251–3005SKUniverzita Komenského v Bratislave24,7-26,9
251–3006CZČeská zemědělská univerzita v Praze24,7-26,9
251–3007CZČeské vysoké učení technické v Praze24,7-26,9
251–3008CZJihočeská univerzita v Českých Budějovicích24,7-26,9
301–3509CZVysoké učení technické v Brně22,9-24,6
301–35010CZVysoká škola chemicko-technologická v Praze22,9-24,6
351–40011CZUniverzita v Ostrave21,2-22,8
351–40012CZUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně21,2-22,8
351–40013SKŽilinská univerzita21,2-22,8
401–50014CZVysoká škola ekonomie v Praze18,3-21,1
401–50015SKSlovenská technická univerzita v Bratislave18,3-21,1
401–50016SKTechnická univerzita v Košiciach18,3-21,1
401–50017CZUniverzita Hradec Králové18,3-21,1
401–50018CZUniverzita J. E. Purkyně v Ústi nad Lábem18,3-21,1
401–50019CZMendelova univerzita v Brne18,3-21,1
401–50020CZUniverzita Pardubice18,3-21,1
401–50021CZTechnická univerzita v Liberci18,3-21,1
401–50022CZTechnická univerzita v Ostrave18,3-21,1
401–50023CZZápadočeská univerzita v Plzni18,3-21,1
501+24SKSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre13,6-18,2

Študuj na UPJŠ