Prejsť na obsah

U-Multirank

4minút, 7sekúnd

Tento ranking hodnotí inštitúcie v piatich oblastiach, v ktorých sa vysokým školám a univerzitám udeľuje hodnotenie od „A“ po „E“:

  • vzdelávanie
  • veda a výskum
  • transfer poznatkov
  • medzinárodná orientácia
  • regionálna angažovanosť

Umiestnenie UPJŠ

Podobne ako v minulom roku si UPJŠ polepšila a získala 7 známok „A“. Pri analýze hodnotení naprieč oblasťami, UPJŠ je najlepšie hodnotená vo Výskume. V tejto oblasti bola UPJŠ vynikajúco hodnotená v pomere počtu publikácií a študentov, v pomere počtu publikácií a akademických zamestnancov, v počte voľne dostupných publikácií a v pomere autoriek a autorov. Vzhľadom na Plán rodovej rovnosti prijatý v roku 2022 je posledný indikátor pozitívnou správou, keďže podľa rankingu na UPJŠ pôsobí až 44,02% autoriek odborných publikácií.

Analýza hodnotení „A“ pri indikátoroch v ostatných oblastiach utvrdzuje silné postavenie UPJŠ v rámci Výskumu. V oblasti Medzinárodnej orientácie UPJŠ bola vynikajúco ohodnotená pri pomere publikácií, ktoré boli vydané v spolupráci s aspoň jedným autorom či autorkou zo zahraničia. Podobne je na tom hodnotenie v oblasti Regionálneho zapojenia, kde UPJŠ aktívne spolupracuje aj s autormi a autorkami z regiónu. V rámci Medzinárodnej orientácie bola UPJŠ ohodnotená známkou „B“ pri pomere ponúkaných študijných programov v angličtine na prvom stupni štúdia a známkou „C“ pri pomere študijných programov na druhom stupni štúdia.

Vzhľadom na hodnotenie, ktoré dosiahla v jednotlivých oblastiach, sa UPJŠ umiestnila na 496. mieste v rámci univerzít z celého sveta, na 13. mieste v rámci krajín V4, na 5. mieste medzi univerzitami z Českej republiky a Slovenska a udržala si 2. miesto v rámci Slovenska. V celosvetovom meradle a v rámci Európy si UPJŠ polepšila oproti minulému roku.

V roku 2020 sa do U-Multirank 2021 zapojila 1948 univerzít a vysokých škôl z celého sveta, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelanie na všetkých troch stupňoch.

Na základe celkového svetového hodnotenia sa UPJŠ umiestnila na 848. mieste. V rámci československého porovnania získala UPJŠ 5. miesto spomedzi 20 zapojených univerzít a vysokých škôl.

Umiestnenie v rámci CZ a SKKrajinaInštitúciaCelkový počet známok „A“
1CZVysoká škola chemicko‑technologická v Praze4
2CZUniverzita Karlova v Praze4
3SKUniverzita Komenského4
4CZMasarykova Univerztia3
5SKUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach3
6CZVyšší učení technické v Praze3
7SKUniverzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave3
8CZZápadočeská univerzita v Plzni2
9CZUniverzita Palackého v Olomouci2
10CZMendelova univerzita v Brne2
11SKEkonomická Univerzita v Bratislave2
12SKSlovenská technická univerzita v Bratislave1
13SKTechnická univerzita v Košiciach1
14CZUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně1
15CZČeská zemědělská univerzita v Praze1
16CZVyšší učení technické v Brně1
17SKŽilinská univerzita v Žiline1
18CZAnglo-americká Univerzita0
19CZVysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích0
20CZUnicorn University0

Ranking U-Multirank 2020, ktorý bol zverejnený v júni 2019, tvorilo 1670 univerzít a vysokých škôl z 94 krajín sveta, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelanie na všetkých troch stupňoch.

Na základe celkového svetového hodnotenia sa UPJŠ umiestnila na 832. mieste. Spomedzi 83 univerzít a vysokých škôl V4 patrila našej univerzite 31. priečka. V rámci československého porovnania získala UPJŠ deviate najlepšie hodnotenie spomedzi 27 zapojených univerzít a vysokých škôl.

Celkové umiestnenieUmiestnenie v rámci CZ a SKKrajinaInštitúciaCelkový počet známok „A“
2281CZVysoká škola chemicko‑technologická v Praze9
3742CZUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně7
3923CZZápadočeská univerzita v Plzni7
4974CZUniverzita Palackého v Olomouci6
5035CZMendelova univerzita v Brně6
5726CZVysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích6
6257SKUniverzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave6
7558CZAnglo-American University5
8329SKUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach4
91110CZUniverzita Pardubice4
95011SKEkonomická Univerzita v Bratislave4
99512SKSlovenská technická univerzita v Bratislave3
102313CZVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava3
103814CZČeské vysoké učení technické v Praze3
104815CZUniverzita Karlova3
106716SKTrnavská univerzita v Trnave3
109717SKUniverzita Komenského v Bratislave3
120118CZVysoká škola ekonomická v Praze3
123119CZMasarykova univerzita2
127120CZVysoké učení technické v Brně2
132321SKTechnická univerzita v Košiciach2
151122SKKatolícka univerzita v Ružomberku1
151723SKPrešovská univerzita v Prešove1
152624CZVysoká škola polytechnická Jihlava1
153425CZUnicorn College1
160326CZOstravská univerzita0
166127CZVysoká škola Karla Engliše0

Študuj na UPJŠ