Prejsť na obsah

Kontakty

0minút, 54sekúnd

prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.
poverená výkonom agendy prorektora pre akademické kvalifikácie a doktorandské štúdium


Referát pre vysokoškolské vzdelávanie
Ing. Zuzana Kratyinová
Rektorát UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
VoIP: +421 55 234 1155
fax: 055/622 44 17

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Ing. Martina Hámorská –  ved. odd.
Dekanát LF UPJŠ v Košiciach
Tr. SNP č. 1, 040 66 Košice
VoIP: +421 55 234 3311

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
RNDr. Iveta Sováková – ved. odd.
Dekanát PF UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
VoIP: +421 55 234 2116

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Mária Ščerbová, VoIP: +421 55 234 4112
Mgr. Soňa Markotánová, VoIP: +421 55 234 4102
Jana Ongaľová, VoIP: +421 55 234 4110
Dekanát PrávF UPJŠ v Košiciach
Kováčska č. 26, 040 75 Košice

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Edita Bódišová
Jana Ličková
Michaela Kažimírová
Dekanát FVS UPJŠ v Košiciach
Popradská 66, 040 11 Košice
VoIP: +421 55 234 5181-82, 5105

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Ing. Jana Quitková – ved. odd.
Šrobárova 2, P.O. Box A-29, 041 80 Košice
VoIP: +421 55 234 7120

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach
Mgr. Romana Marčišinová
Medická 6, 040 11 Košice
VoIP: +421 55 234 1631


Študuj na UPJŠ