Prejsť na obsah

Študijné programy doktorandského štúdia zosúladené so Štandardami SAAVŠ pre študijný program

4minút, 44sekúnd
LEKÁRSKA FAKULTA

Študijný odbor: FARMÁCIA

Študijný programOsoba zodpovedná za študijný program
Lekárska farmakológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

Študijný odbor: VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

Študijný programOsoba zodpovedná za študijný program
Anatómia, histológia a embryológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.
Epidemiológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.
Gynekológia a pôrodníctvo
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH
Chirurgia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
Klinická biochémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
Neurológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
Normálna a patologická fyziológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
Vnútorné choroby
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.

Študijný odbor: VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

Študijný programOsoba zodpovedná za študijný program
Verejné zdravotníctvo
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

Študijný odbor: ZUBNÉ LEKÁRSTVO

Študijný programOsoba zodpovedná za študijný program
Zubné lekárstvo
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

Študijný odbor: BIOLÓGIA

Študijný programOsoba zodpovedná za študijný program
Fyziológia rastlín
denná forma
výučba v anglickom jazyku
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
Molekulárna cytológia a genetika
denná forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Zoológia a fyziológia živočíchov
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.

Študijný odbor: FYZIKA

Študijný programOsoba zodpovedná za študijný program
Biofyzika
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
Fyzika
denná forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
Fyzika kondenzovaných látok
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc.
Progresívne materiály
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Teória vyučovania fyziky
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.

Študijný odbor: CHÉMIA

Študijný programOsoba zodpovedná za študijný program
Analytická chémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.
Anorganická chémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.
Biochémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. RNDr. Mária Kožurková, CSc.
Fyzikálna chémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
Organická chémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

Študijný odbor: INFORMATIKA

Študijný programOsoba zodpovedná za študijný program
Informatika
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.

Študijný odbor: MATEMATIKA

Študijný programOsoba zodpovedná za študijný program
Aplikovaná matematika
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
Diskrétna matematika
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
Teória vyučovania matematiky
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.

Študijný odbor: VEDY O ZEMI

Študijný programOsoba zodpovedná za študijný program
Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

PRÁVNICKÁ FAKULTA

Študijný odbor: PRÁVO

Študijný programOsoba zodpovedná za študijný program
Medzinárodné právo
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.
Občianske právo
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
Obchodné a finančné právo
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
Teória a dejiny štátu a práva
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
Trestné právo
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.

FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY

Študijný odbor: POLITICKÉ VEDY

Študijný programOsoba zodpovedná za študijný program
Verejná správa
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorka

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Študijný odbor: FILOLÓGIA

Študijný programOsoba zodpovedná za študijný program
Britské a americké štúdiá
denná a externá forma
výučba v anglickom jazyku
prof. PaedDr. Lívia Körtvelyessy, PhD.
Literárna veda
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.

Študijný odbor: FILOZOFIA

Študijný programOsoba zodpovedná za študijný program
Dejiny filozofie
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.

Študijný odbor: HISTORICKÉ VEDY

Študijný programOsoba zodpovedná za študijný program
Slovenské dejiny
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.

Študijný odbor: POLITICKÉ VEDY

Študijný programOsoba zodpovedná za študijný program
Politológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
Dr.h.c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.

Študijný odbor: PSYCHOLÓGIA

Študijný programOsoba zodpovedná za študijný program
Sociálna psychológia a psychológia práce
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.

Študijný odbor: SOCIÁLNA PRÁCA

Študijný programOsoba zodpovedná za študijný program
Integratívna sociálna práca
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.

Študuj na UPJŠ