Prejsť na obsah

Uznanie dokladov o vzdelaní III. stupňa vysokoškolského štúdia

0minút, 28sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uznáva Doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou za rovnocenný po splnení podmienok v súlade so zákonom č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Študuj na UPJŠ