Prejsť na obsah

Konvent akademických senátov aj so študentami UPJŠ

1minút, 10sekúnd

V dňoch 29. 8. – 31. 8. 2022 sa naši študenti, MUDr. Ester Tomajková, Kristína Vargovčíková, Petra Smrtníková a Martin Duránik, zúčastnili Konventu akademických senátov ´22, organizovaného Študentskou radou vysokých škôl.
S hosťami prebiehali diskusie na rôzne témy študentského života. Medzi najdôležitejšie patrili proštudentské zmeny v novele o vysokom školstve, fungovanie, nominácie a štruktúra správnych rád ako aj zabezpečovanie kvality vysokého školstva lokálne, národne ako aj v medzinárodnom kontexte.

Súčasťou programu bola interaktívna prednáška nášho študenta Martina Duránika, ktorý je aj zástupcom študentov v Rade pre vnútorné overovanie kvality na UPJŠ, o zmysluplnej študentskej participácií, kde si mali zúčastnení možnosť vytvoriť ideálnu študentskú samosprávu.

Našim študentom ďakujeme za skvelú reprezentáciu univerzity a prajeme veľa ďalších úspechov.

Celý program podujatia:

  1. Novela zákona o vysokých školách – zásadné zmeny pre študentov
  2. Správna rada a nominačné procesy
  3. Zapojenie študentov do tvorby vnútorných predpisov
  4. Študentská samospráva na fakultnej úrovni
  5. Predstavenie Manuálu študentskej samosprávy
  6. Zabezpečovanie kvality na vysokých školách – zapojenie študentov
  7. Odporúčania ŠRVŠ k zabezpečovaniu kvality vzdelávania
  8. Príklady dobrej praxe zo zahraničia

Študuj na UPJŠ