Prejsť na obsah

Správy o činnosti UPJŠ

0minút, 40sekúnd

V zmysle § 20 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracováva UPJŠ každoročne výročnú správu o činnosti verejnej vysokej školy, ktorá obsahuje najmä:

  • prehľad činností vykonávaných v predchádzajúcom kalendárnom roku súvisiacich s plnením poslania vysokej školy a jej dlhodobého zámeru
  • výsledky hodnotení úrovne verejnej vysokej školy vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia vykonaných vedeckou radou verejnej vysokej školy
  • zmeny vnútorných predpisov a zmeny v orgánoch verejnej vysokej školy, ktoré nastali v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka.

Ďalšie výročné správy sú k dispozícii v archíve správ o činnosti.

 


Študuj na UPJŠ