Prejsť na obsah

Harmonogram zasadnutí Rady pre vnútorné overovanie kvality UPJŠ v Košiciach v roku 2023

0minút, 14sekúnd

Časový a obsahový plán zasadnutí RVK UPJŠ v roku 2023
Zasadnutia RVK sa konajú spravidla 3. štvrtok v mesiaci.


19. zasadnutie RVK UPJŠ, 19.1.2023

20. zasadnutie RVK UPJŠ, 16.2.2023

21. zasadnutie RVK UPJŠ, 16.3.2023

22. zasadnutie RVK UPJŠ, 20.4.2023

23. zasadnutie RVK UPJŠ, 18.5.2023

24. zasadnutie RVK UPJŠ, 15.6.2023

25. zasadnutie RVK UPJŠ, 21.9.2023

26. zasadnutie RVK UPJŠ, 19.10.2023

27. zasadnutie RVK UPJŠ, 16.11.2023

28. zasadnutie RVK UPJŠ, 14.12.2023


Študuj na UPJŠ