Prejsť na obsah

Harmonogram zasadnutí Rady pre vnútorné overovanie kvality UPJŠ v Košiciach v roku 2024

0minút, 14sekúnd

Časový a obsahový plán zasadnutí RVK UPJŠ v roku 2024
Zasadnutia RVK sa konajú spravidla 3. štvrtok v mesiaci.


29. zasadnutie RVK UPJŠ, 18.1.2024

30. zasadnutie RVK UPJŠ, 15.2.2024

31. zasadnutie RVK UPJŠ, 21.3.2024

32. zasadnutie RVK UPJŠ, 18.4.2024

33. zasadnutie RVK UPJŠ, 16.5.2024

34. zasadnutie RVK UPJŠ, 20.6.2024

35. zasadnutie RVK UPJŠ, 19.9.2024

36. zasadnutie RVK UPJŠ, 17.10.2024

37. zasadnutie RVK UPJŠ, 21.11.2024

38. zasadnutie RVK UPJŠ, 12.12.2024


Študuj na UPJŠ